Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật website

Chính sách bảo mật này quy định các điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website Nhà cái uy tín Vodka: https://nhacaiuytin.vodka/.

Thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập và sử dụng Website, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau đây của bạn:

 • Tên đầy đủ
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ IP
 • Thông tin về thiết bị của bạn
 • Thông tin về hoạt động của bạn trên Website
Chính sách bảo mật thông tin
Chính sách bảo mật thông tin

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:

 • Cung cấp dịch vụ cho bạn
 • Cải thiện Website
 • Gửi thông tin marketing cho bạn
 • Bảo vệ Website khỏi các hành vi gian lận và lạm dụng

Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau đây:

 • Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi
 • Các cơ quan thực thi pháp luật

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.

Quyền của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi, xóa thông tin cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

 • Địa Chỉ: 487 Đ. Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hotline: 0986317852
 • Email:
 • Website: https://nhacaiuytin.vodka/

Lưu ý:

 • Chính sách này chỉ áp dụng cho Website Nhà cái uy tín Vodka.
 • Nhà cái uy tín Vodka có thể thay đổi Chính sách này bất cứ lúc nào.
 • Bạn nên đọc kỹ Chính sách này trước khi sử dụng Website.
 • Cập nhật lần cuối: 10/03/2024

Trân trọng, 

BQT Nhà cái uy tín Vodka