Từ Chối Trách Nhiệm

Chính sách từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này quy định các giới hạn trách nhiệm của Nhà cái uy tín Vodka đối với việc sử dụng Website https://nhacaiuytin.vodka/ của bạn. Vui lòng đọc kỹ mọi điều khoản sử dụng website và chính sách miễn trừ trách nhiệm này trước khi sử dụng website.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về độ chính xác

Website Nhà cái uy tín Vodka không bảo đảm rằng:

 • Website sẽ luôn hoạt động liên tục hoặc không bị lỗi.
 • Website sẽ an toàn khỏi virus hoặc phần mềm độc hại.
 • Thông tin trên Website là chính xác và đầy đủ.
Tuyên bố từ chối trách nhiệm
Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Hạn chế trách nhiệm

Website không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Website của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả.
 • Mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh.
 • Lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung trên Website.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và giữ Nhà cái uy tín Vodka vô hại khỏi bất kỳ và tất cả các khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, tổn thất, chi phí và trách nhiệm (bao gồm phí luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Website Nhà cái uy tín Vodka.

Liên kết đến các trang web khác

Website Nhà cái uy tín Vodka có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Nhà cái uy tín Vodka. Nhà cái uy tín Vodka không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc tính bảo mật của các trang web khác.

Luật áp dụng

Tuyên bố này được điều chỉnh bởi luật pháp của Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Tuyên bố này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

Thay đổi Tuyên bố

Nhà cái uy tín Vodka có thể thay đổi Tuyên bố từ chối trách nhiệm này bất cứ lúc nào. Nếu Nhà cái uy tín Vodka thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Tuyên bố này, Nhà cái uy tín Vodka sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên Website hoặc gửi email cho bạn.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với Nhà cái uy tín Vodka theo địa chỉ:

 • Địa Chỉ: 487 Đ. Trường Chinh, Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Hotline: 0986317852
 • Email:
 • Website: https://nhacaiuytin.vodka/

Lưu ý:

 • Tuyên bố này chỉ áp dụng cho Website Nhà cái uy tín Vodka.
 • Nhà cái uy tín Vodka có thể thay đổi Tuyên bố này bất cứ lúc nào.
 • Bạn nên đọc kỹ Tuyên bố này trước khi sử dụng Website.
 • Cập nhật lần cuối: 2023-11-14

Trân trọng, 

BQT Nhà cái uy tín Vodka